Η μετάφραση ως διαπολιτισμική επικοινωνία

interculturalΠαρουσιάζονται οι στόχοι του μαθήματος, η μεθοδολογία, ενδεικτική ανάλυση γλωσσικού υλικού, γίνεται σύνδεση των ευρημάτων με τη θεωρία διαπολιτισμικής επικοινωνίας και με την μεταφρασεολογία.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαπολιτισμική επικοινωνία, επικοινωνιακές πρακτικές, μεταφρασεολογικές όψεις της συμπεριφοράς των μεταφραστών.

Παρουσιάσεις

Unit 1: Translation as intercultural communication (PDF)
Unit 1: Translation as intercultural communication (PPT)

  

Πολυμεσικό υλικό

Unit 1: Video spot

Η μετάφραση ως διαπολιτισμική επικοινωνία