Ενότητα 6: Η AC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ

Κύκλωμα διπολικού τρανζιστορΤο μοντέλο μικρού σήματος του τρανζίστορ. Οι παράμετροι μικρού σήματος και η σχέση τους με το σημείο λειτουργίας του τρανζίστορ. Το π-υβριδικό μοντέλο μικρού σήματος του τρανζίστορ και η σχέση του με το h υβριδικό κοινού εκπομπού. Χρήση των ισοδυνάμων κυκλωμάτων μικρού σήματος για την ανάλυση των κυκλωμάτων ενισχυτών με διπολικά τρανζίστορ. Γραφική ανάλυση μικρού σήματος των ενισχυτών με διπολικά τρανζίστορ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Υβριδικές παράμετροι, διαγωγιμότητα, αγωγιμότητα εξόδου, AC ανάλυση. 

Παρουσιάσεις

Ενότητα 6: Η AC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ(PPT)
Ενότητα 6: Η AC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ(PDF)

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 6: Η AC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ - Διάλεξη 1

Σύντομη περιγραφή: Το τρανζίστορ ως ενισχυτής - Δαγωγιμότητα μικρού σήματος - Ρεύμα βάσης και αντίσταση εισόδου στη βάση - Ρεύμα εκπομπού και αντίσταση εισόδου στον εκπομπό.

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 6: Η AC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ - Διάλεξη 2

Σύντομη περιγραφή: Απολαβή τάσης, ρεύμα βάσης, ρεύμα εκπομπού, ισοδύναμα μικρού σήματος, Μοντέλο Τ μικρού σήματος, Υβριδικό-π, Σχέση μεταξύ π-υβριδικού και h-υβριδικού.

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 6: Η AC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ - Διάλεξη 3

Σύντομη περιγραφή: Δίθυρα ή τετράπολα δικτυώματα - Ισοδύναμα κυκλώματα για τα αντίστοιχα δίθυρα - Π-υβριδικό - Χρήση ισοδύναμων μικρού σήματος - Παράδειγμα

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 6: Η AC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ - Διάλεξη 4

Σύντομη περιγραφή: Παράδειγμα (συνέχεια) - Γραφική ανάλυση - Εφαρμογή μικρού σήματος - Άσκηση

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 6: Η AC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ - Διάλεξη 5

Σύντομη περιγραφή:  Γραφική ανάλυση - Εφαρμογή μικρού σήματος - Άσκηση (συνέχεια) .

Εισαγωγή στην ενότητα 7: Βασικές τοπολογίες ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ - Ενισχυτής κοινού εκπομπού.

Διάρκεια: 1 ώρα