Ενότητα 2: Η Επαφή pn

Η δομή του ημιαγωγού. Ενδογενής ημιαγωγός. Οπές και ηλεκτρόνια. Ημιαγωγός με προσμίξεις: τύπου-p και τύπου-n. Μηχανισμοί αγωγιμότητας του ημιαγωγού. Η επαφή pn: χωρίς πόλωση, ορθά πολωμένη, ανάστροφα πολωμένη. Το φαινόμενο της κατάρρευσης της επαφής pn. Η χαρακτηριστική τάσης - ρεύματος της διόδου επαφής pn.

 

Λέξεις Κλειδιά: ενδογενής ημιαγωγός, πυρίτιο, ημιαγωγός τύπου-p και τύπου-n, επαφή pn, ρεύμα διάχυσης, ρεύμα ολίσθησης, δυναμικό επαφής

Παρουσιάσεις

Ενότητα 2: Η επαφή pn (PPT)
Ενότητα 2: Η Επαφή pn (PDF)
Ενότητα 2: Η επαφή Pn

 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

Άσκηση Ενότητας 2 - "Η επαφή pn"

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 2: Η Επαφή pn - Διάλεξη 1

Σύντομη περιγραφή: Η κρυστάλλικη δομή του ημιαγωγού. - Ενδογενές πυρίτιο. - Oι ενεργεικές ζώνες.

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 2: Η Επαφή pn - Διάλεξη 2

Σύντομη περιγραφή: Οι ενεργειακές ζώνες του πυριτίου (συν.) - Διάχυση και ολίσθηση φορέων. - Ημιαγωγοί με προσμίξεις.

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 2: Η Επαφή pn - Διάλεξη 3

Σύντομη περιγραφή: Ημιαγωγοί με προσμίξεις (συν.) -Οι ενεργειακές ζώνες των ημιαγωγών με προσμίξεις.

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 2: Η Επαφή pn - Διάλεξη 4

Σύντομη περιγραφή: Η επαφή pn χωρίς πόλωση (ανοιχτό κύκλωμα).

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 2: Η Επαφή pn - Διάλεξη 5

Σύντομη περιγραφή: Η επαφή pn χωρίς πόλωση (ανοιχτό κύκλωμα) (συν.). - Η επαφή pn ανάστροφα πολωμένη. - Η επαφή pn ορθά πολωμένη - Η επαφή pn στην περιοχή κατάρρευσης

Διάρκεια: 1 ώρα