09 Αξιολόγηση: Μορφές & Εργαλεία Αξιολόγησης

Στην 9η ενότητα, εξηγείται η έννοια της αξιολόγησης, σχολιάζονται μορφές αξιολόγησης όπως η προκαταρκτική, η διαμορφωτική, η τελική και η ομότιμη αξιολόγηση και δίνονται παραδείγματα εργαλείων που μπορούν να υποστηρίξουν την αξιολόγηση κυρίως του μαθητή.

Ασκήσεις

Θεματική Ενότητα 09 - Αξιολόγηση: Μορφές & Εργαλεία Αξιολόγησης


Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Διδακτική της Πληροφορικής - Ενότητα 9

Αξιολόγηση και Μορφές Αξιολόγησης