Θεματική Ενότητα 06 - Αξιοποίηση του Web και των εργαλείων του στη διδασκαλία της Πληροφορικής


Ερώτηση : 1 (0 βαθμοί)

Ελεύθερου Κειμένου
Να δώσετε δύο παραδείγματα αξιοποίησης του συννεφόλεξου σε μαθήματα της Πληροφορικής.


Ερώτηση : 2 (0 βαθμοί)

Ελεύθερου Κειμένου
Να επιλέξετε ένα θέμα διδασκαλίας που να σχετίζεται με το Υλικό του Υπολογιστή και να περιγράψετε μία δραστηριότητα που θα αναθέτατε στους μαθητές στην οποία θα ζητείται η αξιοποίηση ενός Web 2.0 εργαλείου της επιλογής σας.