Τεκτονική Γεωλογία

Πληροφορίες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Στυλιανός Λόζιος
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ο Στυλιανός Λόζιος είναι Επίκουρος Καθηγητής Δυναμικής και Τεκτονικής Γεωλογίας. Έχει διδάξει και διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο 5 μαθήματα και σε μεταπτυχιακό επίπεδο 7 μαθήματα. Επιβλέπει διπλωματικές εργασίες, διατριβές ειδίκευσης και διδακτορικές διατριβές. Είναι συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων και σημειώσεων. Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, που καλύπτουν τα αντικείμενα της Τεκτονικής, Δυναμικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και αφορούν περιοχές του ελληνικού χώρου αλλά και του εξωτερικού. Έχει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια: Λοζάνης, Goethe Φρανκφούρτης, Βαρκελώνης, Τέξας (Austin), Εθνικό Αυστραλίας κ.ά. Είναι κριτής εργασιών σε περιοδικά. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε 6 (και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50) ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

 

Δημήτριος Παπανικολάου
Καθηγητής
Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Περισσότερες πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι βασικές θεματικές ενότητες του μαθήματος (και του βιβλίου που δίνεται στους φοιτητές) είναι:

Ύλη που διδάσκει ο Καθηγητής Δ. Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
  • Εισαγωγή στην έννοια της Τεκτονικής
  • Είδη παραμόρφωσης
 • ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
  • Δομές φλοιού και μανδύα
  • Παραμόρφωση στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών
  • Γεωτεκτονικοί κύκλοι, ορογενετικές φάσεις και ασυμφωνίες
  • Παραμόρφωση στο ορογενετικό τόξο και παραμορφωτικές φ
 • ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ
  • Τεκτονική ανάλυση πτυχών
  • Γενετική ταξινόμηση και συμμετρία πτυχών
  • Σχιστότητα και γράμμωση
  • Τεκτονικός ιστός, Τεκτονίτης, Τεκτονικά πετρώματα

 

Ύλη που διδάσκει ο Επίκ. Καθηγητής Σ. Γ. ΛΟΖΙΟΣ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  • Το πεδίο της Τεκτονικής Γεωλογίας
 • ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
  • Δυνάμεις και Τάσεις
  • Παραμόρφωση και Τροπή
 • ΘΡΑΥΣΙΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ
  • Θραυσιγενής παραμόρφωση και Διαρρήξεις
  • Ρήγματα
  • Καθεστώτα βράχυνσης
  • Καθεστώτα έκτασης
  • Οριζόντια ολίσθηση, διασυμπίεση και διεφελκυσμός

 

Το Εργαστήριο της Τεκτονικής Γεωλογίας περιλαμβάνει:

 • ΜΕΡΟΣ Α΄: Ασκήσεις τεκτονικής ανάλυσης και επίλυσης γεωλογικών προβλημάτων με τη χρήση του δικτύου Schmidt
 • ΜΕΡΟΣ Β΄: Ασκήσεις κινηματικής και δυναμικής ανάλυσης σε πτυχωμένα και διαρρηγμένα πετρώματα
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄: Ασκήσεις μέτρησης της παραμόρφωσης
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄: Ασκήσεις με χάρτες και τομές για κατασκευή ισορροπημένων γεωλογικών τομών
 • ΜΕΡΟΣ Ε΄: Ασκήσεις με υπεδαφικούς χάρτες και ασκήσεις κατασκευής τεκτονικών χαρτών

 

Ασκήσεις Υπαίθρου στα πλαίσια του μαθήματος και του εργαστηρίου.

 • Μονοήμερη άσκηση υπαίθρου στην Κορινθία – Αργολίδα.
 • Τετράωρη άσκηση στην ευρύτερη περιοχή του Όρους Υμηττός.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της παραμόρφωσης των πετρωμάτων, με έμφαση στις τεκτονικές δομές μεσαίας και μικρής κλίμακας. Πρακτικές εφαρμογές της Τεκτονικής Γεωλογίας σε εξειδικεύσεις όπως η Τεχνική Γεωλογία, η Υδρογεωλογία, η Αναζήτηση Υδρογονανθράκων, η Κοιτασματολογία, η διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου κλπ.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Συγγράμματα που προσφέρονται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ

 • Παπανικολάου, Δ. & Λόζιος, Σ. (2015).Τεκτονική Γεωλογία. 479 σελ., Εκδόσεις Da Vinci.


Εκπαιδευτικό υλικό στο Διαδίκτυο

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Φροντιστήριο.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Στο μάθημα η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις, καθώς και με τη σωστή απάντηση των ερωτήσεων και την κατασκευή των ζητούμενων γεωλογικών τομών και διαγραμμάτων κατά τη διάρκεια των ασκήσεων υπαίθρου.
Στις εργαστηριακές ασκήσεις η αξιολόγηση γίνεται είτε με την επιτυχή επίλυση των ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου (πρόοδοι), είτε με γραπτές εξετάσεις, για όσους αποτύχουν στο προηγούμενο σύστημα.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Υποψήφιοι και εν ενεργεία φοιτητές/φοιτήτριες, και απόφοιτοι Τμημάτων Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή Τεκτονική Γεωλογία, Γεωτεκτονική, Τεκτονική Ανάλυση, Μηχανική των πετρωμάτων.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Για τη σωστή παρακολούθηση και κατανόηση της ύλης του μαθήματος είναι καλό να κατέχει κάποιος την ύλη του μαθήματος:
Υ2201 Εισαγωγή στη Γεωλογία (GEOL157) - http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL157/

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Παπανικολάου, Δ. & Λόζιος, Σ. (2015).Τεκτονική Γεωλογία. 479 σελ., Εκδόσεις Da Vinci.