Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Διευκρινίσεις όρων.
 • Πολιτική ορθότητα και παιδική λογοτεχνία.
 • Ιδεολογία και εικόνα.
 • Ιδεολογία και αφηγηματικές κατηγορίες.
 • Ζητήματα ιδεολογίας στα λογοτεχνικά είδη.
 • Βιβλίο γνώσης.
 • Ιστορικό βιβλίο.
 • Η ιδεολογία του περικειμένου.
 • Έμφυλες ταυτότητες. Το ομοφυλοφιλικό βιβλίο.
 • Ο άλλος στο παιδικό βιβλίο.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

 • Να γνωρίζουν τις κυριότερες θεωρητικές κατευθύνσεις σε σχέση με ζητήματα ιδεολογίας στο παιδικό βιβλίο.
 • Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη θεωρία στην ανάλυση συγκεκριμένων βιβλίων.
 • Να αντιμετωπίζουν κριτικά το βιβλίο και το εκπαιδευτικό υλικό.
 • Να διαβάζουν κριτικά τα βιβλία και τον κόσμο.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Κανατσούλη, Μ. (2000). Ιδεολογικές Διαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
 2. Κανατσούλη, Μ. (2002). Αμφίσημα της Παιδικής Λογοτεχνίας: Ανάμεσα στην Ελληνικότητα και την Πολυπολιτισμικότητα. Σύγχρονοι Ορίζοντες.
 3. Κανατσούλη, Μ. (2007). Πρόσωπα Γυναικών σε Παιδικά Λογοτεχνήματα. Αθήνα: Πατάκης.
 4. Οικονομίδου, Σ. (2011). Χίλιες και Μία Ανατροπές. Η Νεοτερικότητα στη Λογοτεχνία για Μικρές Ηλικίες. Αθήνα: Πατάκης.
 5. Ζερβού, Α. (1996). Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα Κείμενα των Παιδικών μας Χρόνων. Οδυσσέας.
 6. Γαβριηλίδου, Σ. (2008). Το Δύσκολο Επάγγελμα του Κλασικού Ήρωα. Θες/νίκη: University Studio Press.
 7. Καλογήρου, Τζ. (2003). Τέρψεις και Ημέρες Ανάγνωσης. Τόμος Β’. Αθήνα: Εκδόσεις Σχολής ΙΜΠ.
 8. Γκάρνερ, Τ. Φ. (1995). Πολιτικώς Ορθά Παραμύθια. Μτφ. Λ. Εξαρχοπούλου. Αθήνα: Δίαυλος
 9. Αναγνωστόπουλος, Β. Δ. (2001). Ιδεολογία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα: Καστανιώτης.


Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Keimena,  Περιοδικό Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 2. Children’s Literature in Education
 3. Children’s Literature
 4. Children’s Literature Association Quarterly
 5. Bookbird
 6. The Lion and the Unicorn
 7. New Review of Children’s Literature and Librarianship

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Φοιτητές/ φοιτήτριες του Τμήματος.
 • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Γονείς.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχει προαπαιτούμενο.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Online readings/Πηγές στο Διαδίκτυο


Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος

Το σύνολο των βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη.


Ταινίες (Films)

Χρησιμοποιούνται όσες αποτελούν κινηματογραφικές μεταφορές παιδικών βιβλίων.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Αγγελική Γιαννικοπούλου

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Παιδική Λογοτεχνία
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Το μάθημα αξιολογείται:

 • Εργαστηριακές εφαρμογές καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου
 • Πέντε μικρές εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου
 • Διδακτική παρέμβαση σε Νηπιαγωγείο