Ζωολογία Ι

Πληροφορίες

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός του μαθήματος Ζωολογία Ι είναι:

1. Να παρουσιάσει στους φοιτητές τις αρχές της ταξινόμησης και φυλογένεσης των ζώων, με έμφαση στα χαρακτηριστικά των κυρίων φύλων των ασπόνδυλων οργανισμών.

2. Να εισαγάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες και πρακτικές που αφορούν τα επιστημονικά πεδία δομής και λειτουργίας, οικολογίας, εξέλιξης και συμπεριφοράς των ασπόνδυλων ζώων στο επίπεδο του οργανισμού.

3. Να διερευνήσει σημαντικά θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν τη βιολογία των ζώων και τη ζωϊκή ποικιλότητα.

4. Να προσφέρει στους φοιτητές ένα μεγάλο φάσμα τεχνικών ικανοτήτων και θεωρητικών γνώσεων που θα τους επιτρέψει να σταδιοδρομήσουν σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων των βιολογικών επιστημών.

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος Ζωολογία Ι, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

1.   Διακρίνει τα κύρια φύλα ασπόνδυλων οργανισμών και τις σχέσεις δομής και ανάπτυξης που επιτρέπουν τη διάκρισή τους.

2.   Χρησιμοποιεί και αξιολογεί τις πρακτικές τεχνικές που χρειάζονται για την αναγνώριση και ταξινόμηση ζωϊκών οργανισμών.

3.   Παρουσιάζει τις διαφορετικές δομές και λειτουργίες που διέπουν την επιβίωση, ανάπτυξη και εξάπλωση των ζωϊκών οργανισμών.

4.   Αναπτύσσει την κριτική του σκέψη σε ερευνητικά πεδία που σχετίζονται με την επιστήμη της Ζωολογίας. 

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

To περιεχόμενο του μαθήματος  περιλαμβάνει:

Παραδόσεις

Βασικές Αρχές της Βιολογίας και η Επιστήμη της Ζωολογίας  - Προέλευση και Χημεία της Ζωής  - Βιολογική Εξέλιξη - Η Διαδικασία της Αναπαραγωγής - Αρχές της Ανάπτυξης - Αρχιτεκτονικό Πρότυπο ενός Ζώου - Ταξινομική και Φυλογένεση των Ζώων - Οι Ομάδες των Πρωτοζώων - Σπόγγοι και Πλακόζωα  - Ακτινωτά Ζώα - Πλατυέλμινθες, Μεσόζωα και Νημερτίνοι - Γναθοφόρα και Ελάσσονα Λοφοτροχόζωα - Μαλάκια - Δακτυλιοσκώληκες και Συγγενή Τάξα - Ελάσσονα Εκδυσόζωα - Τριλοβίτες, Χηληκεραιωτά και Μυριάποδα - Καρκινοειδή - Εξάποδα – Εχινόδερμα -Χαιτόγναθα και Ημιχορδωτά.

Εργαστήρια

1. Εμβρυολογία. Μικροσκοπική παρατήρηση των σταδίων εμβρυικής ανάπτυξης αχινού.

2. Στοιχεία ιστολογίας. Μικροσκοπική παρατήρηση ιστολογικών τομών επιθηλιακών, συνδετικών, μυϊκών, νευρικών ιστών.

3. Πρωτόζωα. Μικροσκοπική παρατήρηση Σαρκομαστιγοφόρων, Ακροσυμπλεγματικών και Βλεφαριδοφόρων. Καλλιέργεια και παρατήρηση ζωντανών Πρωτοζώων. Χρήση χρωστικών για τον εντοπισμό κυτταρικών οργανιδίων. Συστηματική.

4. Σπόγγοι. Μικροσκοπική σκελετικών στοιχείων και μακροσκοπική παρατήρηση ολόκληρων Σπόγγων. Κνιδόζωα: Μικροσκοπική και μακροσκοπική παρατήρηση Υδροζώων, Σκυφοζώων και Ανθοζώων. Συστηματική.

 5. Μαλάκια. Μακροσκοπική παρατήρηση ομάδων Μαλακίων και Συστηματική. Ανατομή σουπιάς.

6. Πλατυέλμινθες, Νηματώδεις, Δακτυλιοσκώληκες. Παρατήρηση προπλασμάτων, μακροσκοπικών και μικροσκοπικών παρασκευασμάτων, Συστηματική. Ανατομή Ολιγόχαιτου Δακτυλιοσκώληκα.

7. Καρκινοειδή. Εξωτερική οργάνωση, εξαρτήματα και ανατομία καραβίδας.

8. Χηληκεραιωτά-Μυριάποδα. Παρατήρηση μακροσκοπικών και μικροσκοπικών παρασκευασμάτων, Συστηματική.

9. Έντομα. Παρατήρηση μακροσκοπικών και μικροσκοπικών παρασκευασμάτων. Εξωτερική μορφολογία Εντόμων.

10. Συστηματική Καρκινοειδών και Εντόμων. Παρατήρηση μακροσκοπικών και μικροσκοπικών παρασκευασμάτων, Συστηματική με χρήση κλειδών.

11. Εχινόδερμα. Παρατήρηση ομάδων Εχινοδέρμων, Συστηματική. Ανατομή αχινού.

 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

  1. Διδασκαλία με διαλέξεις.
  2. Συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας «η Τάξη».
  3. Εργαστήρια.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

  1. Γραπτές Εξετάσεις εργαστηρίων και θεωρίας.
  2. Δύο (2) Πρόοδοι, μόνο για φοιτητές του τρέχοντος ακαδ. Έτους.
  3. Γραπτές Εργασίες.          

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Σκαρλάτος Ντέντος

Σκαρλάτος Ντέντος, Επίκουρος Καθηγητής

Άρτεμις Νικολαίδου

Άρτεμις Νικολαίδου, Καθηγήτρια

Αναστάσιος Λεγάκις

Αναστάσιος Λεγάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι προπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος Βιολογίας.

 

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Σύγγραμμα Ζωολογίας

Διδακτικό Σύγγραμμα: Ζωολογία: Ολοκληρωμένες Αρχές 

Συγγραφείς: C.P.Hickman Jr, L.S.Roberts, S.L.Keen, A.Larson, H.L’Anson, D.J.Eisenhour

Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Utopia Ε.Π.Ε.

Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2010 - ISBN: 978-960-99280-2-1

Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 3113

Διανομή Συγγράμματος: Εκδόσεις Utopia Ε.Π.Ε.

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις Ζωολογίας Ι

 

Σημειώσεις εργαστηρίων: Ζωολογία Ι: Εργαστηριακές Ασκήσεις

Συγγραφείς: Α. Νικολαϊδου, Μ. Βεϊνή, Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη, Α. Λεγάκις

Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2009

Διανομή Σημειώσεων: Διδάσκοντες

 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

-