Η μετάφραση για νεαρά ακροατήρια

young audiencesΕξετάζεται η μετάφραση για νεαρά ακροατήρια. Αναδεικνύονται οι αφηγηματικές οπτικές που προωθούν οι μεταφραστές προκειμένου να διασκεδάσουν και να μορφώσουν τα νεαρά ακροατήρια στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Εξετάζονται επίσης οι παρεμβάσεις που καθιστούν το λόγο κατάλληλο σε μια υποτιτλισμένη και μια μεταγλωττισμένη εκδοχή της ταινίας κινουμένων σχεδίων Η Παναγία των Παρισίων και ο αντίκτυπος που ενδέχεται να έχουν οι στρατηγικές αυτές στην γλωσσική ταυτότητα υποδοχής.

 

Λέξεις Κλειδιά: Νεαρό ακροατήριο, επικοινωνιακοί στόχοι, μεταφραστική στρατηγική, σκηνή, οθόνη, γλωσσικές ταυτότητες, υποτιτλισμός, μεταγλώττιση.

Παρουσιάσεις

Unit 7: Translating for young audiences (PDF)
Unit 7: Translating for young audiences (PPT)

  

Πολυμεσικό υλικό

Unit 7: Video spot

Η μετάφραση για νεαρά ακροατήρια