Η μεταφορά των λογοπαιγνίων στο Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας

MNDΕξετάζεται ο χειρισμός των λογοπαιγνίων στο Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας σε τέσσερις ελληνικές εκδοχές του έργου. Αναδεικνύονται λόγοι για τους οποίους ο μεταφραστής επιτυγχάνει (ή μη) να δημιουργήσει χιουμοριστικό μήνυμα κατά την αποδοση των λογοπαιγνίων και οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις ως προς την επιλογή της στρατηγικής της απόδοσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Χιούμορ, λογοπαίγνιο, μεταφραστικές στρατηγικές, ασύμβατα πλαίσια, Σαίξπηρ.

Παρουσιάσεις

Unit 3: Pun transfer in A Midsummer Night’s Dream (PDF)
Unit 3: Pun transfer in A Midsummer Night’s Dream (PPT)

  

Πολυμεσικό υλικό

Unit 3: Video spot

Η μεταφορά των λογοπαιγνίων στο Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας