Ενότητα 5: Η DC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ

Μεθοδολογία DC ανάλυσης των κυκλωμάτων με διπολικά τρανζίστορ και προσδιορισμός του σημείου λειτουργίας - ηρεμίας. Το διπολικό τρανζίστορ ως ενισχυτής και ως διακόπτης. Κυκλώματα πόλωσης του διπολικού τρανζίστορ: πόλωση με τέσσερις αντιστάσεις, πόλωση με χρήση δύο τροφοδοτικών, πόλωση από τον συλλέκτη, πόλωση με πηγή ρεύματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: σημείο λειτουργίας – ηρεμίας, πόλωση του τρανζίστορ, διαιρέτης τάσης, σταθεροποίηση σημείου ηρεμίας

Παρουσιάσεις

Ενότητα 5: Η DC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ(PDF)
Ενότητα 5: DC λειτουργία – Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ (HTML)
Ενότητα 5: Η DC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ (PPT)

 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

Άσκηση Ενότητας 5 - DC λειτουργία – Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ


Βιντοδιαλέξεις

Ενότητα 5: Η DC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ - Διάλεξη 1

Σύντομη περιγραφή: Παραδείγματα DC ανάλυσης

Διάρκεια: 30 λεπτά

Ενότητα 5: Η DC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ - Διάλεξη 2

Σύντομη περιγραφή: Παράδειγματα DC Ανάλυσης - Σύνοψη της μεθοδολογίας της DC ανάλυσης

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 5: Η DC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ - Διάλεξη 3

Σύντομη περιγραφή: Το διπολικό τρανζίστορ ως ενισχυτής - Ο ρόλος της πόλωσης στη λειτουργία του κυκλώματος - To διπολικό τρανζίστορ ως διακόπτης

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 5: Η DC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ - Διάλεξη 4

Σύντομη περιγραφή: Κυκλώματα πόλωσης του διπολικού τρανζίστορ - Παράδειγμα - Το κλασσικό κύκλωμα πόλωσης με τέσσερις αντιστάσεις – Παράδειγμα

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 5: Η DC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ - Διάλεξη 5

Σύντομη περιγραφή: Πρόσθετοι στόχοι της σχεδίασης δικτυώματος πόλωσης - Παράδειγμα - Άσκηση

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 5: Η DC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ - Διάλεξη 6

Σύντομη περιγραφή: Πόλωση με χρήση δύο τροφοδοτικών - Πόλωση από τον συλλέκτη - Πόλωση με πηγή ρεύματος

Διάρκεια: 30λεπτά