Ενότητα 4: Διπολικά τρανζίστορ

Δομή και λειτουργία του τρανζίστορ npn (και pnp). Ρεύμα Βάσης, Εκπομπού, Συλλέκτη. Περιοχές λειτουργίας του τρανζίστορ: ενεργός περιοχή, κόρος, αποκοπή. Παραδείγματα εντοπισμού του σημείου λειτουργίας-ηρεμίας του τρανζίστορ. Οι χαρακτηριστικές I-V κοινού εκπομπού και κοινής βάσης του τρανζίστορ. Συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος (το β). Φαινόμενο Early.

 

Λέξεις Κλειδιά: τρανζίστορ npn και pnp, Εκπομπός, Βάση, Συλλέκτης, κόρος αποκοπή, το β, φαινόμενο Early

Παρουσιάσεις

Ενότητα 4: Διπολικά τρανζίστορ (PDF)
Ενότητα 4: Διπολικά Τρανζίστορ
Ενότητα 4: Διπολικά τρανζίστορ (PPT)

 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

Άσκηση Ενότητας 4 - "Διπολικά Τρανζίστορ (BJT)"


Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 4: Διπολικά τρανζίστορ - Διάλεξη 1

Σύντομη περιγραφή: Το τρανζίστορ npn - Το τρανζίστορ npn στην ενεργό περιοχή

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 4: Διπολικά τρανζίστορ - Διάλεξη 2

Σύντομη περιγραφή: Το τρανζίστορ npn στην ενεργό περιοχή - Κατανομή των φορέων μειονότητας - Το ρεύμα διάχυσης μέσω της βάσης - Το ρεύμα Συλλέκτη - Το ρεύμα Βάσης - Το βήτα (β) - Το ρεύμα Εκπομπού - Το τρανζίστορ pnp - Συμβολισμός και πόλωση των διπολικών τρανζίστορ

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 4: Διπολικά τρανζίστορ - Διάλεξη 3

Σύντομη περιγραφή: Διπολικά Τρανζίστορ - Παράδειγμα Διπολικού Τρανζίστορ - Υπολογισμός ρευμάτων και τάσεων – Άσκηση

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 4: Διπολικά τρανζίστορ - Διάλεξη 4

Σύντομη περιγραφή: Διπολικά Τρανζίστορ - Επίλυση Άσκησης Ανορθωτή

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 4: Διπολικά τρανζίστορ - Διάλεξη 5

Σύντομη περιγραφή: Διπολικά Τρανζίστορ - Γραφική παράσταση των χαρακτηριστικών του τρανζίστορ - Χαρακτηριστικές κοινού εκπομπού - Φαινόμενο Early - Χαρακτηριστικές κοινής βάσης

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 4: Διπολικά τρανζίστορ - Διάλεξη 6

Σύντομη περιγραφή: Χαρακτηριστικές κοινού εκπομπού με παράμετρο το ΙΒ - Η ενίσχυση ρεύματος β του τρανζίστορ

Διάρκεια: 1 ώρα