Ενότητα 9: Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET)

MosfetΤύποι τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (JFET, MOSFET, MESFET). Ομοιότητες και διαφορές των FET με τα διπολικά τρανζίστορ. Η δομή και η λειτουργία του MOSFET (NMOS, PMOS, CMOS). Οι χαρακτηριστικές I-V του MOSFET. Το μοντέλο μεγάλου σήματος (DC) του MOSFET. Το μοντέλο και οι παράμετροι μικρού σήματος (ΑC) του MOSFET. Το MOSFET ως κυκλωματικό στοιχείο. Ενισχυτές μικρού σήματος με MOSFET. Υλοποίηση των βασικών λογικών πυλών με MOSFET (NMOS, CMOS). Το FET επαφής (JFET), η λειτουργία και οι χαρακτηριστικές I-V αυτού.

 

Λέξεις Κλειδιά: JFET, MOSFET, MESFET, ενισχυτές FET, λογικές πύλες.

Παρουσιάσεις

 

Ενότητα 9: Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) (PPT)
Ενότητα 9: Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) (PDF)

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 9: Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) - Διάλεξη 1

Σύντομη περιγραφή: Δομή του MOSFET

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 9: Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) - Διάλεξη 2

Σύντομη περιγραφή: Δομή του MOSFET - Λειτουργία του MOSFET - Το PMOS και η τεχνολογία CMOS

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 9: Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) - Διάλεξη 3

Σύντομη περιγραφή:  Λειτουργία του MOSFET - Το PMOS και η τεχνολογία CMOS - Κυκλωματικά σύμβολα του MOSFET - Χαρακτηριστικές του ΜOSFET - Κυκλωματικά σύμβολα του MOSFET - Αντίσταση εξόδου MOSFET

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 9: Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) - Διάλεξη 4

Σύντομη περιγραφή: Το MOSFET απογύμνωσης - Λογιές πύλες με MOSFET - Το MOSFET σαν κυκλωματικό στοιχείο - Άσκηση

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 9: Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) - Διάλεξη 5

Σύντομη περιγραφή: Το MOSFET σαν κυκλωματικό στοιχείο - Λογικές πύλες με MOSFET - Λογικές πύλες CMOS

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 9: Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) - Διάλεξη 6

Σύντομη περιγραφή: Επίλυση άσκησης της ενότητας 7

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 9: Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) - Διάλεξη 7

Σύντομη περιγραφή: Επίλυση άσκησης της ενότητας 7

Διάρκεια: 1 ώρα