Ενότητα 8: Απόκριση κατά συχνότητα των ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ

Απόκριση συχνότηταςΗ έννοια της απόκρισης κατά συχνότητα με βάση τη συνάρτηση μεταφοράς του ενισχυτή. Η έννοια του εύρους ζώνης και του GBW. Χρήση των διαγραμμάτων Bode για τη χάραξη της απόκρισης κατά συχνότητα. Ισοδύναμο μικρού σήματος του διπολικού τρανζίστορ στις υψηλές συχνότητες. Συχνότητα αποκοπής και συχνότητα μοναδιαίας απολαβής ρεύματος βραχυκύκλωσης. Απόκριση του ενισχυτή κοινού εκπομπού στις υψηλές συχνότητες. Απόκριση του ενισχυτή κοινού εκπομπού στις χαμηλές συχνότητες.

 

Λέξεις Κλειδιά:Διάγραμμα Bode, συχνότητα αποκοπής, εύρος ζώνης, GBW, συχνότητα μοναδιαίας απολαβής 

Παρουσιάσεις

Ενότητα 8: Απόκριση κατά συχνότητα των ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ(PPT)
Ενότητα 8: Απόκριση κατά συχνότητα των ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ(PPT)

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 8: Απόκριση κατά συχνότητα των ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ - Διάλεξη 1

Σύντομη περιγραφή: Τυπική συνάρτηση μεταφοράς - Επίλυση παραδείγματος

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 8: Απόκριση κατά συχνότητα των ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ - Διάλεξη 2

Σύντομη περιγραφή: Απόκριση του ενισχυτή κοινού εκπομπού στις μεσαίες συχνότητες - Συχνότητα αποκοπής - Τυπική συνάρτηση μεταφοράς - Ισοδύναμο μικρού σήματος του διπολικού τρανζίστορ σε υψηλές συχνότητες - Απόκριση του ενισχυτή κοινού εκπομπού στις υψηλές συχνότητες - Παράδειγμα

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 8: Απόκριση κατά συχνότητα των ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ - Διάλεξη 3

Σύντομη περιγραφή: Ισοδύναμο μικρού σήματος στις υψηλές συχνότητες - Συχνότητα αποκοπής - Τυπική συνάρτηση μεταφοράς ενισχυτή.

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 8: Απόκριση κατά συχνότητα των ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ - Διάλεξη 4

Σύντομη περιγραφή: Απόκριση του ενισχυτή κοινού εκπομπού στις υψηλές συνότητες - Απόκριση του ενισχυτή κοινού εκπομπού στις χαμηλές συνότητες - Άσκηση

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 8: Απόκριση κατά συχνότητα των ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ - Διάλεξη 5

Σύντομη περιγραφή: Άσκηση - Απόκριση του ενισχυτή κοινού εκπομπού στις χαμηλές συνότητες

Διάρκεια: 1 ώρα