Ενότητα 1: Εισαγωγή

Ανασκόπηση των βασικών εννοιών, κανόνων και θεωρημάτων των γραμμικών δικτυωμάτων: κανόνες Kirchhoff, θεώρημα Thevenin, θεώρημα Norton, θεώρημα επαλληλίας, θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος, βασικά δίθυρα-τετράπολα. Αναλογικά και ψηφιακά σήματα. Συμβολισμοί. Βασικά χαρακτηριστικά των ενισχυτών (απόδοση ισχύος, απολαβή-ενίσχυση, γραμμικότητα).

 

Λέξεις Κλειδιά: γραμμικά δικτυώματα, δίθυρα ή τετράπολα, υβριδικές παράμετροι, απολαβή ή ενίσχυση

Ενότητα 1: Εισαγωγή (PPT)

Παρουσιάσεις

Ενότητα 1: Εισαγωγή (PDF)
Ενότητα 1: Εισαγωγή (HTML)

 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

Άσκηση Ενότητας 1 - "Εισαγωγή"


Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Διάλεξη 1

Σύντομη περιγραφή: Τι είναι ηλεκτρονική - Ο κόσμος της ηλεκτρονικής - Από τι αποτελούνται τα ολοκληρωμένα κυκλώματα - Επεξεργαστές

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Διάλεξη 2

Σύντομη περιγραφή: Ο νόμος του Moore - Ο νόμος του Moore - 2 - Μέχρι τώρα είδαμε - Μεθοδολογία αντιμετώπισης του αντικειμένου της Ηλεκτρονικής.

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Διάλεξη 3

Σύντομη περιγραφή: Εισαγωγή - Βασικοί νόμοι και θεωρήματα

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Διάλεξη 4

Σύντομη περιγραφή: Εισαγωγή - Βασικοί Νόμοι και Θεωρήματα - Θεώρημα της Επαλληλίας

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Διάλεξη 5

Σύντομη περιγραφή: Εισαγωγή - Θεώρημα Thevenin-Norton - Άσκηση 1 - Άσκηση 2

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Διάλεξη 6

Σύντομη περιγραφή: Εισαγωγή - Δίθυρα ή Τετράπολα Δικτυώματα

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Διάλεξη 7

Σύντομη περιγραφή: Εισαγωγή - Δίθυρα ή Τετράπολα Δικτυώματα - Ισοδύναμα Κυκλώματα για τα αντίστοιχα δίθυρα - Παράδειγμα -΄Άσκηση – Σήματα

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Διάλεξη 8

Σύντομη περιγραφή: Εισαγωγή - Σήματα - Ενισχυτές

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Διάλεξη 9

Σύντομη περιγραφή: Εισαγωγή - Ενισχυτές - Ο τελεστικός ενισχυτής "741" - Η τροφοδοσία του ενισχυτή – Απόδοση ισχύος

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Διάλεξη 10

Σύντομη περιγραφή: Εισαγωγή - Η τροφοδοσία του ενισχυτή – Απόδοση ισχύος - Παράδειγμα - Επίλυση Άσκησης 2 από προηγούμενη διάλεξη

Διάρκεια: 1 ώρα

Ενότητα 1: Εισαγωγή - Διάλεξη 11

Σύντομη περιγραφή: Εισαγωγή - Όρια γραμμικής λειτουργίας του ενισχυτή - Κόρος - Μη γραμμική χαρακτηριστική μεταφοράς – Πόλωση του ενισχυτή

Διάρκεια: 1 ώρα