Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα στοχεύει να ενισχύσει την επίγνωση

εικονίδιο Μαθησιακών στόχων

 • Της διαφορετικής διαπραγμάτευσης του μηνύματος κατά την μετάφραση για τη σκηνή και την οθόνη
 • Των μεταβολών που υφίστανται οι επικοινωνιακοί κώδικες διαγλωσσικά κατά την μετάφραση για τη σκηνή ή/και την οθόνη (επικοινωνιακό ύφος, ευγένεια, λογοπαίγνιο, ‘αφήγηση’)
 • Των προτεραιοτήτων που προκύπτουν κατά την μετάφραση διαφορετικών ειδών λόγου (τοπική/παγκοσμιοποιημένη όψη του μηνύματος)
 • Των διαφορών στην οπτικοακουστική διαμεσολάβηση κατά τον υποτιτλισμό και την μεταγλώττιση
 • Των διαφορών/ομοιοτήτων μεταξύ διαγλωσσικής μετάφρασης και σημειωτικής μετάφρα­σης
 • της συνεισφοράς της γλωσσολογικής θεωρίας στην ανάλυση γλωσσικών δεδομένων του θεάματος

Το μάθημα υλοποιεί και σκοπεύει να αναδείξει την χρήση των τριων προσεγγίσεων που προβλέπει η θεωρία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

εικονίδιο περιεχομένων μαθήματος

 1. Η μετάφραση ως διαπολιτισμική επικοινωνία
 2. Η ευγένεια στις μεταφράσεις του Πίντερ
 3. Η μεταφορά των λογοπαιγνίων στο Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας
 4. Επιλεκτική οικειοποίηση σε μεταφράσεις των Γουάϊλντ και Λέοναρντ για τη σκηνή
 5. Οπτικές του Άμλετ στη σκηνή και στην οθόνη
 6. Οπτικές του Ωραία μου Κυρία στη σκηνή και στην οθόνη
 7. Η μετάφραση για νεαρά ακροατήρια
 8. Η σημειωτική μετάφραση
 9. Μεταφρασεολογικές προεκτάσεις: γλωσσολογικές και λογοτεχνικές

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

εικονίδιο βιβλιογραφίας

 • Attardo, Salvatore. 2001. Humorous Texts: A Semantic and Pragmatic Analysis. Berlin/New York: Mouton de
  Gruyter.
 • Baker, Mona. 2006. Translation and Conflict – A Narrative Account. London: Routledge.
 • Bassnett, Susan. 1998. “Researching Translation Studies” in Bush, Peter and Kirsten Malmkjær (eds) Rimbaud’s Rainbow. 105-118. Amsterdam: John Benjamins.
 • Bennison, N. 1998. “Accessing Character through Conversation: Tom Stoppard’s Professional Foul” in Culpeper Jonathan, Short Mick and Peter Verdonk (eds) Exploring the Language of Drama. 67-82. London: Routledge.
 • Brown, Penelope and Stephen Levinson. 1978/1987. Politeness: Some universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Brown, Roger and Albert Gilman. 1989. “Politeness theory and Shakespeare’s four major tragedies”. Language in Society. 18: 2. 159-212.
 • Chesterman, Andrew. 1997. Memes of Translation. Amsterdam: John Benjamins.
 • Culpeper, Jonathan. 1998. “(Im)politeness in Dramatic Dialogue” in Culpeper Jonathan, Short Mick and Peter Verdonk (eds) Exploring the Language of Drama. 83-95. London: Routledge.
 • Freeman, Donald C. 1995. “‘Catch[ing] the nearest way’: Macbeth and Cognitive Metaphor” in Culpeper Jonathan, Short Mick and Peter Verdonk (eds) Exploring the Language of Drama. 96-111. London: Routledge.
 • Gibbs, A. M. 1983. The Art and Mind of Shaw. London: MacMillan.
 • Grene, Nicholas. 1984/1987. Bernard Shaw – A Critical View. London: Mac Millan.
 • Gudykunst, William B. and Stella Ting-Toomey. 1988. Culture and Interpersonal Communication. Newbury Park, CA: Sage.
 • Hale, Terry and Carole-Anne Upton. 2000. “Introduction” in Upton Carole-Anne (ed) Moving Target – Theatre Translation and Cultural Relocation. 1-13. Manchester: St. Jerome.
 • Hatim, Basil and Ian Mason. 1990. Discourse and the Translator. London and New York: Longman.
 • Hermans, Theo. 1999. Translation in Systems – Descriptive and System oriented Approaches Explained. Manchester: St Jerome.
 • Katan, David. 1999. Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. Manchester: St Jerome.
 • Lefevere, Andre. 1998. “Acculturating Bertolt Brecht” in Bassnett, Susan and Andre Lefevere (eds) Constructing Cultures – Essays on Literary Translation. 109-122. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Lowe, Valerie. 1998. “‘Unhappy’ Confessions in The Crucible: a Pragmatic Explanation” in Culpeper Jonathan, Short Mick and Peter Verdonk (eds) Exploring the Language of Drama. 128-141. London: Routledge.
 • Sidiropoulou Maria. Translating Identities on Stage and Screen. Pragmatic perspectives and discoursal tendencies. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars.
 • Simpson Paul. 1998. “Odd Talk: Studying Discourses of Incongruity” in Culpeper Jonathan, Short Mick and Peter Verdonk (eds) Exploring the Language of Drama. 34-53. London: Routledge.
 • Smith, S. 1998. “The Language of Subtitling” in Gambier, Yves (ed) Translating for the Media. 139-149. Turku: Centre for Translation and Interpreting, University of Turku.
 • Stephens, John. 1992. Language and Ideology in Children’s Fiction. London: Longman.

(Δείτε επίσης την παρουσίαση της 9ης ενότητας)

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

εικονίδιο προαπαιτουμένων

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Μαρία Σιδηροπούλου 

Μαρία Σιδηροπούλου

Η Μαρία Σιδηροπούλου είναι καθηγήτρια Μεταφραστικών Σπουδών στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 2006 (ΦΕΚ διορισμού 299/26-9-2006, T.Γ΄). Υπήρξε Πρόεδρος της Ειδικής Διαπανεπιστημιακής, Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΔΕ) του ΠΜΣ "Μετάφραση-Μεταφρασεολογία" του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την περίοδο 2009-2011. Συμμετέχει σε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα. Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις της (βιβλία, επιμέλειες τόμων, άρθρα) ασχολούνται με τη μελέτη της δια­πο­λιτισμικής διαφοράς μέσω μετάφρασης στον Τύπο, στη διαφήμιση, σε κείμενα της ΕΕ, στη λογοτεχνία, στο θέατρο, στον κινηματογράφο.

http://metafraseis.enl.uoa.gr/maria-sidhropoyloy.html

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

εικονίδιο ομάδας στόχου

Φοιτητές του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ενδιαφερόμενοι για την θεματική περιοχή της μετάφρασης

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

εικονίδιο προτεινόμενων συγγραμμάτων

Sidiropoulou, Maria. 2012/2013. Translating Identities on Stage and Screen – Pragmatic perspectives and discoursal tendencies. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars